VŘESOVEC (Gängerinn)

k.ú. Prameny (Slavkovský les / Mariánskolázeňsko)

Zalesněný skalnatý hřebínek (802 m n. m.) zhruba západovýchodní orientace jižně od Křížků. Četné výchozy hadců. Byť vřesovec není zvláště chráněným územím, i zde lze v omezené míře potkat typickou hadcovou flóru. Po jižním a východním úbočí hřebene prochází Dlouhá stoka - umělý vodní kanál ze 16. stol., přivádějící vodu k cínovým dolům a souvisejícím provozům v oblasti Krásna a Horního Slavkova.

Vlastní hřeben mimo cesty, turistická značka prochází po břehu Dlouhé stoky. Souběžně s ní vede i naučná stezka Mnichovické hadce (zde zastávka věnovaná právě Dlouhé stoce).

Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Úpolínová louka – Křížky. 

 

hadcové skalky

místy až pralesovitý borový porost na úbočí Vřesovce

  

Dlouhá stoka pod Vřesovcem

Okolí: Křížky / Pluhův bor / V boru

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

březen 2007