Cirnic

Judet Alba

Psáno též Carnic, Kirnik. Dominantní, pověstmi opředená hora (1087 m n.m.) v Muntii Metaliferi, uzavírající na jižní straně údolí Valea Roşiei. K jihozápadu vybíhá ještě menším vrcholem zvaným Cirnicel (Malý Cirnic). Vrch vulkanického původu – hornina je označována jako dacit.  Jeden z klasických zlatonosných těžebních revírů v okolí Rosia Montany – ve štole OhabaSf. Simon objeveno několik římských povoskovaných destiček včetně té, která uvádí zmínku o Alburnus Major, římském městě, které bylo předchůdcem dnešní Rosia Montany. Později zde řada soukromých dobývek, průmyslově zdejší ložiska otevřena v 18. stol. V současnosti (respektive nedávné minulosti – toho času těžba zastavena) povrchový důl v západním úbočí. Celý kopec doslova provrtán různě starými štolami a pokryt odvaly a povrchovými dobývkami – jeho podoba zcela změněna (na fotografiích zbytky štoly v severním svahu vrcholové partie a mladší štola v jižním úbočí při cestě do Corny). Na jižním úpatí směrem do údolí Corny rozsáhlé novodobé odvaly. Vrchol zalesněn (četný výskyt jedle). Na jedné ze skal vrcholové části hory, zvané Calut, dřevěný kříž (dobře vidět z Rosia Montany, ale kudy k němu dojít jsme neobjevili).

      

Na jihovýchodním úbočí, ve výši cca  950 m n.m. bizarní andezitové skály Piatra Corbului, připomínající hradní trosky či hlavu krkavce (odtud jejich jméno – corb = krkavec). Geologická rezervace (5 ha), nijak v terénu neoznačená.  Pod skalami četné pozůstatky těžby zlata včetně římských štol - dnes silně poškozeno či úplně zničeno vybudováním vrstevnicové cesty při úpatí skal.

     

Západněji, v sedélku mezi Cirnicem a Cirnicelem druhá geologická rezervace - Piatra Despicată. Taktéž nijak neoznačena, oproti Piatra Corbului méně výrazná. Tvoří ji v podstatě ohromné volně ležící kameny - pozoruhodné by měly být tyto skalky zejména tím, že mají jiné geologické složení než zbytek masivu Cirnicu. Na vrcholu jedné skalky  přímo nad vrstevnicovou cestou ze sedla CirnicCetate drobný kamenný kříž.

 

Dle plánů firmy Rosia Montana Gold Corporation by mělo být celé ložisko vytěženo ohromným povrchovým dolem (více viz Rosia Montana).

Web:

http://www.drumulaurului.ro/RO/rosia_montana_traseu_circuit.htm

http://ro.wikipedia.org/wiki/Roşia_Montană,_Alba

Podrobné informace o historii těžby zlata v rosiamontanském revíru naleznete v publikaci Petra Pauliše a Martina Beneše Rudní ložiska a mineralogická naleziště Rumunského Sedmihradska (nakladatelství Kutna Kutná Hora 2005)

Okolí:

Severně město Rosia Montana, západně další významné ložisko zlata – vrch Cetate. V údolí jižně od hory ves Corna s několika umělými jezírky, které tvořily zdroj vody pro těžební činnost v okolí.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008