PODPEČ

k.ú. Podpeč (občina Koper)

Ves, ležící pod příkrými vápencovými srázy zvanými Kraški rob (305 mnm). Velice malebná, složená z kamenných domků natěsnaných často i terasovitě nad sebou. V některých objektech zjevně středověké architektonické detaily (zejména portály – nevím, zda přinejmenším v některých případech nebyly využity druhotně, což však nic nemění na jejich zajímavosti). Mezi památkami bývá uváděna Prkičeva hiša čp. 16 z roku 1547. Ve vsi by údajně mělo být nějaké muzeum, ale já ho neobjevil. Uprostřed vsi krasová vyvěračka (dnes jímaná do vodojemu – bohužel bez jakéhokoliv veřejného vyústění).

 

Západně od vsi (za železniční tratí) kostel sv. Heleny z roku 1489, přestavěn v 18. stol. V interiéru údajně fresky. Na průčelí dva zajímavé mramorové reliéfy. Kolem kostela hřbitov, na něm volně stojící zvonová stolice se zavěšeným velikým zdobeným zvonem. Na hřbitově též veřejný hydrant.

    

Na skalním ostrohu nad vsí tzv. Benátská věž (údajně z 11. stol ?) – válcová kamenná stavba,  která chránila hranice Benátské republiky. Ve skále pod věží opevněná jeskyně (Grad), snad sloužící jako úkryt obyvatel při vpádech Turků někdy po roce 1470.

   

 Věž uzavřena, dřevěná „pavláčka“ před jejím vstupem volně přístupná. Z ní a ještě lépe ze skály nad věží nádherný výhled na celé pásmo útesů Kraškeho robu, na údolí Rižany se vsí Hrastovlje (opevněný kostel) a s novým dálničním mostem i na protější hřeben Lačna. Kolem věže sestupuje skalami stezka (pod věží úsek jištěn řetězy, na silnici vyúsťuje na jižním okraji vsi. K jeskyni snad dnes nezajištěná krkolomná stezka, odbočující z této cesty pod věží (jeskyně leží v severozápadní stěně skály).

  

Web:

http://cefta.literal.si/slo/informacije/dediscina_primorja/obrambni_stolp.html-l2  

http://www.koper.si/povezave/podezelje/crnikal/podpec/podpec.htm  

Okolí:

Nad vsí se táhnou útesy Kršskeho robu (kóta 456 přímo nad vsí nazývána Vrh Stene). Železnice z Divači do Koperu překonává tuto terénní překážku dlouhou smyčkou – horní větev této smyčky probíhá bezprostředně pod vsí. V linii Kršskeho robu bývalo též řada opevněných bodů – severozápadním směrem od Podpeče je to Loka, Črni Kal (zříceniny hradu + stopy jeskynního hradu), Osp (jeskynní hrad) a nejznámější zřícenina Socerb, jižním směrem Zanigrad, Hrastovlje a vrch Gradec, západním směrem pak na protější straně údolí Kubed s další obranou věží (hranolovou). Silnička pod útesy spojuje Podpeč s vesnicemi Brezovica a Zazid.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006