PANCÍŘE (Panzern)

k.ú. Ivančice, Letkovice (Boskovická brázda / Ivančicko)

Pomístní jméno se dnes vztahuje vesměs na údolí Oslavy před jejím soutokem s Jihlavou (rybníky Pancíř I a Pancíř II), dříve se dle starých map týkalo spíše výšiny nad levým břehem řeky (dnes Horní Pancíře). Mezi areálem sila (do nějž vede z Ivančického nádraží samostatná, dodnes funkční vlečka) a rybníky zachován jeden z původních meandrů řeky Oslavy, dnes využíván jako součást náhonu na ivančický mlýn (který je sám pravděpodobně též jedním z původních ramen řeky). Nad ním skalnatý sráz Boží hory, přírodovědně zajímavé území, v současné době v péči Pozemkového spolku Mantis.

 

jez na bočním rameni Oslavy; zde se odděluje náhon na mlýn v Ivančicích

 

lávka pro pěší z Ivančic do Letkovic (tzv. Letkovská lávka)

Rybník Pancíř I

soutok Oslavy s Jihlavou

kříž na Horních Pancířích, u železničního přejezdu

Okolí: Oslavany / Ivančice / Němčice / Letkovice / Letkovická stráň

Brněnsko / rejstříky

březen 2013