BŘEŽANY II

k.ú. Břežany II (Pražská plošina / Českobrodsko)

Ves při horním toku Týnického potoka, z větší části včetně návsi na jeho pravém břehu (258 m n.m.). V severovýchodním rohu vsi poplužní dvůr. Jižně od návsi při silnici do Rostoklat několik mladších usedlostí s pěknými zděnými branami (č.p. 1, č.p. 3 – nemovitá kulturní památka). Ještě dále při této silnici pískovcový sokl kříže mezi dvěma mohutnými lipami, avšak kříž ze soklu zřejmě nedávno násilně odstraněn! V jeho západním sousedství chystána nová výstavba rodinných domků.

První zmínka o vsi roku 1316. Patřila k panství Škvorec.

  

náves

Kdysi rozlehlé prostranství téměř čtvercového tvaru s poplužním dvorem v severovýchodním rohu, obklopené výstavnými statky. Postupně (minimálně od 19. stol.) však jeho podoba rozbitá objekty vestavěnými do jeho plochy (stará škola a další), takže působí spíše dojmem nepravidelného prostoru. Ze statků hezky udržovaný např. č.p. 30 na jižní straně, zajímavé obytné budovy má č.p. 25 a č.p. 23 v jihozápadní části návsi. Některé usedlosti však dnes bohužel částečně pobořené či neudržované. V jihovýchodní části návsi mohutný kříž na polygonálním kamenném soklu z roku 1859. Na severovýchodní straně při poplužním dvoru nevýrazná budova místního úřadu (č.p. 32), nedaleko ní dobře ukrytá kaplička ze zvoničkou. V severozápadním nároží návsi nová škola (č.p. 14), před ní plastika lva a pomník padlým v I. sv. válce.

              

stará škola (č.p. 63)

Uprostřed návsi. Založena roku 1868 (pamětní deska nad vchodem), později doplněna dalšími přístavbami. Dnes slouží jako školka.

   

poplužní dvůr (č.p. 7)

Bývalý panský dvůr se rozkládá na severovýchodním okraji vsi. Stodola, která uzavírala rozlehlý areál od východu, dnes zbořena. Východně mimo vlastní areál sýpka.

     

Web:

-     oficiální stránky obce

-     Wikipedie

-     válečné památky

Okolí: Chrástnice / Český Brod / Tuklaty / Tlustovousy / Horoušany / U skal / Vyšehořovice

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008