U SKAL

k.ú. Vyšehořovice (Středolabská tabule / Čelákovicko)

Rozlehlá oblast bývalých lomů na jihozápadním okraji Vyšehořovic, mezi silnicí do Horoušan a levým břehem Výmoly. Též Stará jílovna. Těžily se zde druhohorní sladkovodní jílovce a pískovce. Bohaté naleziště zkamenělých svrchnokřídových rostlin, dokládajících tehdejší velice teplé klima (mimo jiné eukalypty) - klasické naleziště, z něhož byla popsána řada nových druhů. Řada drobnějších jámových lomů, dnes vesměs hustě zarostlých a bez zřetelných lomových stěn. Zbytky nějakého oploceného dnes zpustlého objektu. Část chráněna jako přírodní památka (6,18 ha, chráněno od roku 1986).

Existuje hypotéza, že zdejší lomy existovaly již ve středověku a že patřily k „lomům u Horoušan“, z nichž se ve 2. pol. 14. stol. vozil kámen na stavbu svatovítské katedrály a další významné pražské stavby. Těžiště zdejší dobývací činnosti však byly jílovce jako surovina pro keramickou výrobu. Po 1. sv. válce zde probíhala těžba jak lomem, tak krátkými štolami. Jde o nejzajímavější pozůstatky těžby jílovců v okolí Vyšehořovic.

V jednom z lomů (Kuklově) stával pamětní kámen, připomínající velká sucha roku 1911 (na jedné straně text: „1911 zde nepršelo od 15/3 do 15/9. Život stromu opatruj, získáš radost v srdci a dobrořečit Ti bude syn Tvůj.“, na druhé straně: „Příroda je naší učitelkou; ale nedovedeme-li (nemůžeme nebo nechceme-li) s ní v míru žít, stane se brzy naší mučitelkou. Kupředu! čistě žít.“ - roku 1981 převezen do čelákovického muzea, kde v současné době umístěn na nádvoří.

   

údolí Výmoly

Bezprostředně pod lomy se táhne v délce cca 2 km od soutoku Výmoly s Jirenským potokem až pod vlastní Vyšehořovice malebné údolí s lučinatým dnem, zalesněnými svahy a řadou krásných stromů, zejména vrb. Významný krajinný prvek a součást nadregionálního biokoridoru. V horní části údolí (v okolí soutoku) zmiňována v minulosti těžba rud.

    

Literatura:

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

-     Michael Rykl: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu - ad Castellologica bohemica 4 (Praha 1994)

Okolí: Vyšehořovice / Černíky / Chrástnice / Břežany II / Tuklaty / Tlustovousy / Horoušany / Nehvizdské lomy

Střední Polabí / rejstříky

únor 2008