HOROUŠANY

k.ú. Horoušany (Středolabská tabule / Úvalsko)

Ves při soutoku Horoušanského a Jirenského potoka (216 m.n.m.). Dříve též Velké Horoušany (pro odlišení od Malých Horoušan - dnes Horoušánek).

Ves je rozložena kolem rybníka - centrum vsi na pravém břehu, na levém bývalý poplužní dvůr (dnes z původní zástavby dochována pouze obytná budova), severně od něj „druhá náves“ (dětské hřiště, kašna, mohutné vrby). Pod hrází rybníku stával mlýn. Na jižním okraji vsi při silnici do Horoušánek bývalá škola. Z několika dochovaných  ukázek původní zástavby asi nejzajímavější Šámalův statek č.p. 22 v Baumanově ulici nedaleko školy (s pamětní deskou Otakara Šámala, který byl roku 1942 umučen nacisty) a č.p. 35 na pravém břehu rybníka (ul. Na Hrázi).

Ves prvně zmiňována 1238. kdy ji Hrabišic Všebor daroval zderazskému klášteru. V roce 1436 získal dvůr a část zdejší vsi Ješek z Roztok, zakladatel rodu Horoušanských z Roztok. Roku 1524 byly Horoušany připojeny k Přerovu nad Labem a 1611 pak k panství Kounice. V Horoušanech stávala tvrz (jediná zmínka roku 1689, kdy již pustá), neví se však ani, kde stála.

       

náves

Náves je zhruba trojúhelníkovitá, její západní část tvoří ulice Lipová. Ve východní části, uzavřené hostincem, pomník obětem válek a krásný pískovcový kříž s vytesaným Kristem na vysokém soklu, datovaný do roku 1812 (nemovitá kulturní památka). Zhruba uprostřed návsi zvonička. Na návsi několik velmi pěkných lip.

Lze předpokládat, že dnešní drobná zástavba na severní straně návsi je druhotná a že původně se prostorná náves, tvořená z větší části do čtvrtkruhu radiálně uspořádanými selskými statky, otevírala na severu přímo do rybníku a ke dvoru.

     

zvonička

Zděná hranolová zvonička v prostoru návsi pochází z 19. stol. Ve výklenku, ve kterém údajně dříve stávala socha Panny Marie, dnes obraz Ukřižování.

   

 

rybník

Tvoří fakticky centrum obce. Přímo v rybníce se stékají Horoušanský a Jirenský potok. V letech 2001-2002 byl rybník komplet zrekonstruován, v současné době slouží především sportovnímu rybářství.

     

Baumanův mlýn

Mlýn stával pod hrází rybníka na pravém břehu potoka. Vlastní budovy mlýna byly ve 2. pol. 20. stol. zbořeny, zachována pouze stodola upravena k obytným účelům. Při jejím nároží pamětní kámen, připomínající Emilii a Břetislava Baumanovy, kteří byli za svojí účast v protinacistickém odboji (pomoc Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří se koncem roku 1941 ukrývali v nedalekých lomech)  24. 10. 1942 v Mathausenu popraveni.

   

okolí

Západně od vsi v polích remíz s řadou drobných pískovcových lůmků (dnes na jeho okraji radiokomunikační ocelový stožár). Na Jirenském i Horoušanském potoku nad vsí bývalo v minulosti několik menších rybníků - zejména na Jirenském potoku částečně zachovány v podobě velice zajímavých mokřadů a rákosin. Při Jirenském potoku vodojemy pro Horoušany. Pod obcí až k soutoku s Výmolou Jirenský potok zregulovaný.

   

Literatura:

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

-     Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

Web:

-     válečné památky

-     Wikipedie

Okolí: Nehvizdské lomy / Vyšehořovice / U skal / Břežany II / Tlustovousy / Horoušánky / Nové Jirny / Jirny / Nehvizdy

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008