CHRÁSTNICE

k.ú. Břežany II (Pražská plošina / Českobrodsko)

Návrší (260 m n.m.) mezi Břežany II a Černíky, nejvýchodnější výběžek Barrandienu. Na vrcholu řada opuštěných mělkých lůmků, porostlých remízem. Východně od nich velký zatopený jámový lom na ordovické křemenec (cca 1 ha) - velice malebné místo, dnes využívané především rybáři. V severní lomové stěně významný geologický profil třenickými a milínskými vrstvami spodního ordoviku, obsahující četné zkameněliny. Na jižní straně lomu zbytek těžebního zařízení.

Přístupné polní cestou od Břežan II (na některých mapách dosud značená polní cesta od Černíků již neexistuje).

        

Web:

-     rybářský revír

Okolí: Černíky / Zálužník / Český Brod / Břežany II / U skal / Vyšehořovice

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008