PIČHORA

k.ú. Dobřichov (Středolabská tabule / Pečecko)

Ostroh (232 m n. m.) vybíhající k severu, kde jeho svahy prudce spadají k Výrovce, zatímco na jižní až jihovýchodní straně nemá oproti přilehlé náhorní planině žádné převýšení. Na vrcholku borový hájek, na jeho okraji památník z roku 1912, připomínající zdejší archeologický výzkum roku 1896 pod vedením dr. Ladislava Píče - nalezeno zde jedno z největších a nejvýznamnějších pohřebišť starší doby římské (1.-2. stol. n.l.) nejen u nás, ale v celé Evropě mimo hranice římské říše. Pohřebiště objeveno při těžbě štěrku a písku na stavbu silnice. Prokopáno zde 160 žárových hrobů s řadou zajímavých nálezů, např. bronzovými nádobami či zbraněmi římského původu, šperky... K unikátním nálezům patří schránka na pečetě (nálezy jsou umístěny v Národním muzeu v Praze). Nemovitá kulturní památka. Pěkný výhled na ostrožnu dobřichovského kostela, omezeně též do Polabí (Pečky, na obzoru mimo jiné Bezdězy, Ralsko, Kozákov či Krkonoše) a k západu na Radim.

ostroh při pohledu od východu (od dobřichovského kostela)

cesta na vrchol od jihu

na jihovýchodě přechází ostroh plynule v pole

 

památník archeologického výzkumu

něco málo z archeologických nálezů (www.cestyapamatky.cz)

 

výhled na dobřichovský kostel a na Radim

Literatura:

-     Karel Sklenář a kol: Archeologické památky - průvodce (Opava 1994)

Web:

-     Cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/dobrichov/zarove-pohrebiste-pichora

-     středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=jineobjekty&object=Pichora%20-%20pamatnik%20archeologickeho%20vyzkumu 

-     mizející místa domova – Výstup na Pičhoru - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267560605-mizejici-mista-domova/210562214000007-vystup-na-pichoru/

Okolí: Dobřichov / Radim

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011