SKALKA

k.ú. Kostelní Střimelice (Benešovská pahorkatina / Černokostelecko)

Skalnatý hřebínek zhruba severojižního směru (516 m n. m.), na východní straně strmě spadající částečně zalesněnými svahy k Zvánovickému a Jevanskému potoku, zatímco na západní straně navazující nevýrazným sedlem na masiv Pecného. Temeno vrchu zaujímá Geodetická observatoř Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Z úbočí vrchu četné krásné výhledy do Posázaví a údolí Jevanského potoka.

výhled k jihu do Posázaví; v popředí Kostelní Střimelice

 

výhled k východu, přes údolí Jevanského potoka

geodetická observatoř

Poněkud zpustle působící oplocený areál ve vrcholové partii hřebene, skládající se z několika samostatných budov. Observatoř vybudována jako detašované pracoviště nedaleké Geodetické observatoře Pecný v letech 1962 až 1966. Hlavním účelem observatoře bylo pozorování umělých družic Země pro geodetické účely – pracoviště se nazývalo Národní družicová stanice Skalka. V roce 1970 zde byl mimo jiné vyzkoušen první československý laserový dálkoměr pro měření vzdáleností k družicím. Fotografické metody pozorování družic zde bylo ukončeno v roce 1990. V současné době je areál využíván jako testovací základna pro GPS, proto byl přejmenován na Geodetickou observatoř Skalka.

pohled od severozápadu

pohled od jihu

poněkud zpustle vyhlížející vjezd od jihozápadu

Zajímavosti:

Ø        Geologická stavba Skalky je významná pro studium vývoje severovýchodní části tzv. ostrovní zóny středočeského plutonu („ondřejovského metamorfovaného ostrovu″).

Web:

-     geodetická observetoř - http://oko.asu.cas.cz/pecny/skalka.html

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/499  

Okolí: Havírna / Kostelní Střimelice / Pecný / Zvánovice

Posázaví / rejstříky

listopad 2010