MILÍČOV

k.ú. Háje, dříve Hostivař (Pražská plošina / Praha)

Dvůr na jihovýchodním okraji Jižního Města. Jižně od dvora směrem k Milíčovským rybníkům pastviny (koně, ovce).

Milíčov je zaniklá ves poněkud nejasné historie. Zmiňována je pouze roku 1727, kdy je konstatováno, že všichni obyvatelé jejich tehdejších čtyř stavení již vymřeli a pole byly převedeny pod dvůr, přestože jméno Milíč, od něhož je její název pravděpodobně odvozen, se používalo ve středověku. Není také jasné, zda byl dvůr v té době na místě zaniklé vsi nově založen, jak se často uvádí, či zda existoval již dříve souběžně se vsí. (Někdy je s tímto Milíčovem ztotožňován Petr Milíčovec, který byl roku 1403 purkrabím v Mostu, avšak v seznamech z roku 1654 se žádný Milíčov neuvádí.) V 19. stol. se pro obytnou budovu dvora používalo označení zámeček, ten však byl počátkem 20. stol. zbořen a nahrazen novostavbou.

Vedle dvora se používalo označení Milíčov i pro nedalekou hájovnu na okraji Milíčovského lesa (pro odlišení se hájovna označovala jako Český Milíčov, v protikladu k tomu dvůr – spíše výjimečně – jako Německý Milíčov). Třebaže dvůr ležel na území Hostivaře, patřil stejně jako Milíčovský les k průhonickému panství.

Součást přírodního parku Botič-Milíčov.

image003 image005

dvůr na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

image007

celkový pohled na dvůr od jihovýchodu; v pozadí sídliště Jižní Město-Háje (únor 2017)

 image092 image086

vjezd do dvora (červenec 2010)

image014

nádvoří dvora (únor 2017)

image010 image012

zástavba západní strany dvora (únor 2017)

image012 image012

stodola na jižní straně dvora (únor 2017, červenec 2010)

image098

východní strana dvora se sýpkou (červenec 2010)

image014 image022 

pastviny jižně od dvora; v pozadí druhé fotografie Milíčovský vrch (únor 2017)

image016

zastávka naučné stezky Milíčov u dvora, věnovaná pastvě (únor 2017)

Literatura:

-      Jiří Bartoň a kol.: Kniha o Praze 11 (Praha 1998)

Web:

-      taggmanager - http://m.taggmanager.cz/578 

-      Kudyznudy - http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/minizoo-milicovsky-dvur.aspx 

-      Praha neznámá - http://www.prahaneznama.cz/praha-4/haje/pestre-haje/ 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizace únor 2017