HORNÍ MĚCHOLUPY

k.ú. Horní Měcholupy (Pražská plošina / Praha)

Dříve ves na východním úbočí vrchu Kozinec (Varta), dnes převážně panelové sídliště, stavebně zcela spojené se sousedními Petrovicemi. Historickou ves připomíná pouze pomník padlým v prostoru bývalé návsi. Dnes součást Městské části Praha 15, která má v Horních Měcholupech sídlo.

První zmínky o Měcholupech pocházejí z přelomu 13. a 14. stol., ovšem bez rozlišení na Horní a Dolní. Obecně se však soudí, že Dolní Měcholupy jsou starší, a tak lze tyto zmínky vztáhnout spíše na ně. První doklad o dvojích Měcholupech (tehdy však nazývané Malé a Velké) pochází z roku 1353. Již v té době zde prokazatelně existoval dvůr, který však (tehdy ani po většinu časů budoucích) nedrželi vlastníci vsi, ale sousedních Petrovic - později byla tato část Horních Měcholup nazývána Měcholupce. 1415 se v Měcholupech (podle pozdějších souvislostí pravděpodobně Horních) připomíná krčma. V 70. letech 16. stol. byla část vsi připojena k uhříněveskému panství (druhou část se dvorem i nadále drželi majitelé Petrovic). 1968 připojeny Horní Měcholupy k Praze. Po roce 1978 výstavba panelového sídliště, při němž byla srovnána se zemí celá historická zástvba vsi, z předsídlištní zástavby zachovány jen bloky rodinných domků z 1. pol. 20. stol. jižně a západně od bývalé návsi.

Znak Městské části Praha - Horní Měcholupy byl schválený roku 1993, po vzniku Prahy 15 následujícího roku se stal součástí znaku této městské části. Červenobílý hřeben je odvozen z erbu Prokopa Bohuslavova z rodu Olbramoviců, jednoho z držitelů Měcholup.

  

centrum Horních Měcholup v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz), v polovině 20. stol. (geoportal.gov.cz – v horní části snímku „zámeček″) a dnes (www.mapy.cz)

 

původní hornoměcholupská náves (z historických pohlednic)

  

hornoměchulupské sídliště „Na Vartě″ (červenec 2010)

 

pomník padlým z roku 1923 - 1956 doplněna deska obětí 2. sv války, 1967 přemístěn z důvodu rozšiřování komunikace na současné místo - tehdejší náves (červenec 2010)

 

zvonička z roku 1889, jejímž autorem je akademický sochař Antonín Hepnar (červenec 2010) - původní zvonička na návsi z roku 1880 zanikla v roce 1978 při výstavbě sídliště

radnice Prahy 15 (červenec 2010)

základní škola Křimická - www.krimicka.iol.cz – v severozápadní části sídliště (červenec 2010)

 

základní škola Nad Přehradou - www.zsnpr.cz – na jihozápadním okraji sídliště (září 2005)

„zámeček″

Tzv. zámeček – novogotická hranolová budova stával na severovýchodní straně návsi a byl součástí hornoměchupupského dvora. Nechal ho postavit zřejmě po roce 1880 majitel dvora Ludvík Malovec. Při demolici dvora na přelomu 70. a 80. let se uvažovalo, že „zámeček″ bude zachován a bude sloužit jako kulturní dům. Nakonec však byl zbořen i on, na jeho půdorysu byla postavena nová budova, která nějaký čas sloužila jako hornoměcholupský místní úřad a knihovna, poté v něm bylo kulturní centrum Varta.

„zámeček″(z historické pohlednice)

kulturní dům Varta stojí přesně na místě „zámečku″ (červenec 2010)

železnice

Železniční trať Praha - České Budějovice prochází po severovýchodním okraji zástavby. V místě dotyku se zástavbou zastávka Praha - Horní Měcholupy. Zřízena až roku 1926, přestože železniční trať v provozu již od 1871.

 

železniční zastávka Praha – Horní Měcholupy před přestavbou do současné podoby (ad Praha a železnice; www.prahamhd.vhd.cz)

 

železniční zastávka Praha – Horní Měcholupy dnes (červenec 2010)

Zajímavosti:

Ø        Tradice odvozuje jméno vsi od „loupení měchů″ - tedy místo, kde byli přepadáváni pocestní a obíráni o jejich zavazadla.

Ø        Pro současnou sídlištní zástavbu Horních Měcholup se často používá též označení „Na Vartě″.

Ø        Na severním okraji zástavby nevelké golfové hřiště, nazývané bůhvíproč „Golf Hostivař″, třebaže leží plně v hornoměcholupském katastru.

Literatura:

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 15 - Hostivař, Horní Měcholupy a okolí (Praha 1998)

-     Milan Polák: Praha a železnice (Praha 2005)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Měcholupy

-     Oficiální stránky Prahy 15 - http://www.praha15.cz/mestska-cast-praha15/  

-     Pražské železniční stanice a zastávky - http://www.prahamhd.vhd.cz/Draha/hormech.htm

Okolí: Dubeček / Podlesek / Petrovice / Kozinec / Hostivař

Praha / rejstříky

aktualizováno červenec 2010