JANKOV

k.ú. Hájek u Uhříněvsi, dříve Uhříněves (Pražská plošina / Praha)

Návrší mezi Dubčí a Hájkem (297 m n.m.). Nejvyšší bod okolí s malým remízem na vrcholu. Západně od hlavního vrcholu výrazné rozcestí zvané „U tří kamenů″. Nižší jižnější nenápadný vrchol nad Netluky nazýván Výšina (cca 292 m n. m.). Na západní straně, spadající celkem prudce k Podlesku (již k.ú. Uhřiněves), třešňové sady.

Severně od vrcholu, na mezi v nevýrazném sedélku mezi Jankovem a remízem Na skalce, která tvoří hranici dubečského a hájeckého katastru, pomníček dubečského starosty Antonína Kalaše, který 24. 10. 1922 nedaleko odtud při lovu zemřel na mrtvici.

Jankov od jihovýchodu (září 2017)

image003

vrchol Jankova s remízem od západu (září 2006)

image004

pomník Antonína Kalaše pod keřem hlohu (2004 ?)

image010

rozcestí „U tří kamenů″ (září 2006)

Výhled

Vzhledem k poloze se z návrší i přes jeho poměrnou nevýraznost otvírají zajímavé výhledy, zejména směrem ku Praze, kde dominují Petřín, Žižkovský vysílač a Ládví. Na severu jsou vidět sídliště Černý Most a Horní Počernice, na severovýchodu Klánovické lesy (v pozadí za nimi v dálce nějaké kopce, předpokládám, že za obzvláště dobré viditelnosti by mohly být vidět i Krkonoše), na východě Kolodějská obora, na jihovýchodě Hradešín, Sv. Markéta u Kralovic, Říčanské lesy, na jihu Uhříněveská obora a na jihozápadě sídliště Petrovice a Jižní Město.

image002

         výhled na Prahu s dominantním Žižkovským vysílačem, vlevo na obzoru návrší Petřína a Strahova (říjen 2008)

image014

výhled k severozápadu; vlevo komíny malešické teplárny a spalovny, vlevo vrch Ládví (říjen 2008)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  U tří kamenů″ se dle tradice měli v červnu 1608 sejít císař Rudolf II se svým bratrem Matyášem a dohadovat se o osudu české koruny (oficiální jednání jejich poselstev probíhalo v té době na dubečské tvrzi).

Ø  „U tří kamenů″ bývaly kdysi skutečně tři velké kameny, někdy poč. 20. stol. odvezeny do základů dubečských statků. Vzhledem k jejich zjevné nápadnosti a poloze na vyvýšeném místě s dalekým výhledem existuje ničím nepodložená hypotéza, že by se mohlo jednat o menhiry.

Ø  Časopis Památky archeologické a místopisné z roku 1865 zmiňuje na Jankově nález hrnce „s menšími i většími penězi‟.

Ø  Dle územního plánu Prahy by měl přes Janov vést dálniční Pražský okruh, na jeho jižním úbočí by měla být velká mimoúrovňová křižovatka.

Literatura:

-    Josef Moravec: O smrti starosty Kalaše - Rohožník 2009/3 (Dubeč 2009)

-    kol.: Uhříněves a okolí (Praha 2003)

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizováno září 2017