HORNÍ HRÁDKY (Ober Schlösselwald)

k.ú. Srní I (Šumava / Kašperskohorsko)

Skupina rozptýlených usedlostí na náhorní plošině mezi Srním a údolím Vydry, založená ve 30. letech 18. stol. Zachováno několik typických roubených šumavských chalup se střechami, případně i stěnami krytými šindelem (dnes vesměs upraveny k rekreaci). Na východním okraji osady nad údolím Vydry bývalý dvorec Wastalhof, známý z románu Karla Klostermanna „V ráji šumavském″. Před usedlostí kamenná boží muka. Na západním okraji stával tzv. Vinzenzhof č.p. 89, známější pod pojmenováním Kamenný dům, původně panská hájovna, později hostinec, kam často zacházel Karel Klostermann za svou tetou Theresií Schullhauserovou a kde čerpal mnoho námětů pro své romány (dnes na místě původní usedlosti novostavba č.e. 35, sloužící jako restaurace a pension).

 

dům č.e. 36, dříve č.p. 85a v centru osady s křížkem z roku 1848 (únor 2013, duben 2006)

chalupa č.p. 38, dříve č.p. 83 (duben 2006), dnes již v této podobě neexistující

bývalý Wastalův dvorec č.e. 40, dříve č.p. 82 (duben 2006)

Zajímavosti:

Ø        Kamenný dům není původním pojmenováním; tak ho nazval ve svém díle Karel Klostermann, neboť v jeho době šlo o jediný dům z kamene v celé osadě. Dle všeho byl starší než sama osada. Právě zde  se odehrává děj jeho románu „Kam spějí děti″.

Literatura:

-     kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3595  

-     kronika obce Srní - http://gilg.webnode.cz/kronika-obce-srni/

-     Klostermannové - http://klostermann.wz.cz/texty/klostermannove.html

-     zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz/sidelni-enklavy/srni/dolni-hradky-urbanisticka-analyza/

Okolí: Povydří / Rokyta / Dolní Hrádky

Šumava / rejstříky

duben 2006, aktualizováno únor 2013