ROKYTA

k.ú. Vchynice-Tetov I (Šumava / Kašperskohorsko)

Skupina domů – bývalá dřevařská osada - nad levým břehem Vydry při silnici ze Srní do Modravy, kolem bývalé hájovny, která dnes slouží jako informační středisko národního parku Šumava. Označení Rokyta se pro hájovnu a následně i okolní osídlení začalo používat v 60. letech 20. stol., předtím byla považována za součást Schätzova Lesa.

sokl křížku z roku 1854 při silnici (duben 2006)

 

studánka při lesní cestě na Horní Hrádky - silný pramen vody, jímaný do vodojemu a vyvedený trubkou k cestě (duben 2006, únor 2013)

informační středisko národního parku

V bývalé schwarzenberské lesovně od roku 1997 informační středisko Národního parku Šumava s expozicí na historii osídlení horní Šumavy, na lesní hospodaření a plavení dřeva. Před ním expozice geologie Šumavy (ukázky různých hornin a také využití hornin - kamenný sokl s iniciálami F.H. z roku 1871, kamenná zídka, dřevěná plastika představující postavu nesoucí kámen). Venkovní geologická expozice přístupná volně bez omezení, informační středisko včetně expozice zdarma v otvíracích hodinách.

venkovní expozice využití kamene (duben 2006)

 

ukázky využití kamene ve venkovní expozici (duben 2006)

Zajímavosti:

Ø        Rokyta a Schätzův Les jsou považovány za synonyma - na starých mapách je celá oblast označována jako Schätzenwald, naopak dnes je veškerá zástavba na k.ú. Vchynice-Tetov I zahrnována pod základní sídelní jednotku Rokyta. Přesto jsou na dnešních mapách většinou uváděny vedle sebe jak Rokyta, tak Schätzův Les (zástavba na levém břehu Vchynicko-tetovského kanálu). Tak se toho pro lepší přehlednost držím i zde, byť to z historicko-místopisného hlediska není zrovna nejpřesnější.

Ø        Rokyta se objevuje v románech Karla Klostermanna

Literatura:

-      kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

Web:

-      oficiální stránky národního parku; informační středisko - http://www.npsumava.cz/cz/1101/sekce/is-rokyta/

-      oficiální stránky národního parku; venkovní expozice - http://www.npsumava.cz/cz/1158/sekce/geologicka-expozice-rokyta/  

-      Zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz/sidelni-enklavy/srni/rokyta-a-schatzuv-les-zakladni-udaje/

-      poutní cesta Via Nova - http://www.poutnicesta-vianova.cz/mista_na_trase.php?D=M&id=8

-      itras - http://itras.cz/geologicka-expozice-rokyta/

Okolí: Horní Hrádky / Povydří / Horská Kvilda / Vchynicko-tetovský kanál / Dolní Hrádky

Šumava / rejstříky

duben 2006, aktualizace únor 2013