DOLNÍ HRÁDKY (Unter Schlösselwald)

k.ú. Srní I (Šumava / Kašperskohorsko)

Roztroušená osada (820 m n. m.) v údolí Hrádeckého potoka (Stillseifenbach) a při silnici ze Srní do Modravy, dnes čítající pouze několik stavení. Založena ve 30. letech 18. stol. Nejvýznamnější usedlostí zde byl Wurmbauerhof, dnes zaniklý, který stával poblíž současného rekreačního střediska Zvoneček na západním úbočí „Hrádků″. Na potoku v severní osady skupina mlýnů, zvaná Müllner Häuser (Mlynářské či Mlýnské Domky - Tischlermühle, Manimühle a Hammermühle s hamrem), z nichž dodnes dochován jeden.

bývalý Truhlářský mlýn (Tischlermühle) č.p. 72

Bývalý mlýn na Hrádeckém potoce poblíž silnice Srní - Modrava. Dnes výrazně přestavěný objekt, jediný dochovaný z „Mlynářských Domků“.

Mlýn vznikl pravděpodobně kolem poloviny 19. stol. Jelikož stojí na levém břehu potoka, nepatřil formálně pod Hrádky, ale pod Sedlo, měl číslo 65. Kromě mlýnu zde byla i výroba šindelů, pekařství a malý obchod. V 70. letech 19. stol. sem docházel za svojí sestřenicí Cecíliií Häuslerovou spisovatel Karel Klostermann, který z vyprávění jejího manžela Václava Häuslera čerpal látku pro své romány a povídky (V srdci šumavských hvozdů, V ráji šumavském, Ze světa lesních samot...). V držení rodu Häuslerů byl mlýn do roku 1934. V roce 1935 zde vybudována pila. Památková ochrana od roku 1958, roku 1980 zrušena.

 

mlýn na katastrální mapě z 2. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

mlýn; na druhém snímku v pozadí hora Spálený

Zajímavosti:

Ø        Na Wurmbauerhofu hospodařil děd spisovatele Karla Klostermanna Josef, který vykonával též funkci rychtáře Stodůleckého Podílu, narodil se zde spisovatelův otec, taktéž Josef Klostermann, lékař.

Ø        Vymezení jednotlivých „Hrádků″ není jednoznačné. Někdy se jako Dolní Hrádky označují pouze Mlynářské Domky, zatímco např. Wurmbauerhof je přiřazován k Horním Hrádkům. Tomuto však neodpovídají oficiální údaje, kdy např. k roku 1910 je v Dolních Hrádkách uváděno 12 domů.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

Web:

-     zaniklé obce, Hrádky - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3595

-     zaniklé obce, Hamerský mlýn - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15527

-     kronika obce Srní - http://gilg.webnode.cz/kronika-obce-srni/

-     Klostermannové - http://klostermann.wz.cz/texty/klostermannove.html

-     zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz/sidelni-enklavy/srni/dolni-hradky-urbanisticka-analyza/   

Okolí: Srní / Povydří / Horní Hrádky / Rokyta / Vchynicko-tetovský kanál

Šumava / rejstříky

únor 2013