SCHÄTZŮV LES (Schätzenwald)

k.ú. Vchynice-Tetov I (Šumava / Kašperskohorsko)

Malá roztroušená osada na lesním palouku při levém břehu Vchynicko-tetovského kanálu, na úbočí severovýchodního výběžku Adamovy hory, s dobře dochovanou urbanistickou strukturou včetně historické plužiny. Součást národního parku Šumava.

 

osada Schätzův Les - domy č.p. 86, č.e.1 a č.e.2; dům č.e. 6

 

křížek z roku 1938 mezi domy č.e. 1 a č.e. 2

torzo křížku u č.e. 2

 

křížek u č.e. 3; na přilehlém rozcestníku je osada označena jako „Rokyta″ (viz poznámka)

studánka proti domu č.e. 3

 

křížek z roku 1890 v lese při cestě do zaniklé vsi Vchynice-Tetov

 

křížky jihozápadně od osady, při cestě do bývalých Vchinic-Tetova

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Schatzův Les a Rokyta jsou považovány za synonyma - na starých mapách je celá oblast označována jako Schätzenwald, naopak dnes je veškerá zástavba na k.ú. Vchynice-Tetov I zahrnována pod základní sídelní jednotku Rokyta. Přesto jsou na dnešních mapách většinou uváděny vedle sebe jako Rokyta (zástavba na pravém břehu kanálu kolem bývalé hájovny), tak Schätzův Les. Tak se toho pro lepší přehlednost držím i zde, byť to z historicko-místopisného hlediska není zrovna nejpřesnější.

Web:

-      Zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz/sidelni-enklavy/srni/rokyta-a-schatzuv-les-zakladni-udaje/

-      zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=819  

Okolí: Vchynicko-tetovský kanál / Vchynice-Tetov / Tříjezerní slať

Šumava / rejstříky

červen 2011