TŘÍJEZERNÍ SLAŤ (Dreiseenfilz)

k.ú. Javoří Pila – dříve Prášily, Vchynice-Tetov I (Šumava / Kašperskohorsko)

Malé horské rašeliniště (cca 5 ha, 1062 m n. m.) - vrchoviště prameništního typu - v sedle mezi Adamovou horou a Oblíkem. Uprostřed slati tři jezírka, zpřístupněná od roku 1978 cca 250 m dlouhým povalovým chodníkem (naučná stezka). Mocnost rašeliny dosahuje 4,5 m. Typická rašeliništní flóra s hojnou rosnatkou okrouhlolistou, šichou černou, kyhankou sivolistou, klikvou bahenní, břízou trpasličí, rašelinnou klečí... Jádro rašeliniště obklopuje podmáčená smrčina. I. zóna národního parku Šumava.

letecký snímek Tříjezerní slati s jezírky a dobře patrným povalovým chodníkem, v levém dolním rohu průsek bývalé železné opony (www.mapy.cz)

 

slať s rašelinnou klečí

 

největší z jezírek - 7 arů velké, přes 2 m hluboké

  

nejmenší jezírko

nejsevernější jezírko

  

povalový chodník rašeliništěm

 

některé zajímavější druhy rostlin jsou označené dřevěnými jmenovkami

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

-     Josef Albrecht a kol.: Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko (Brno, Praha 2003)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tříjezerní_slať

-     Druidova mystéria - http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/SUMAVSKE_SLATE/TRIJEZERNI_SLAT.htm

-     oficiální stránky národního parku Šumava - http://www.npsumava.cz/cz/1129/1004/clanek/trijezerni-slat/

-     Vopinovy stránky - http://www.sumavanet.cz/vopin/trijezerni/trijezerni.htm

-     taggmanager - http://m.taggmanager.cz/cs/740

-     kudy z nudy - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Naucna-stezka-po-Trijezerni-slati.aspx

-     Minuta z přírody - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10110363782-minuta-z-prirody/211411000150603/video/  

Okolí: Vchynicko-tetovský kanál / Schätzův Les / Vchynice-Tetov / Roklanské údolí / Javoří Pila / Oblík / Kostelní vrch

Šumava / rejstříky

červen 2011