VCHYNICE-TETOV (Chinitz-Tettau)

k.ú. Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II (Šumava / Kašperskohorsko)

Zaniklá ves (950 m n. m.) na východních svazích Adamovy hory nad levým břehem Vydry. Jádro osady leželo podél původní cesty ze Srní přes Schätzův Les do Modravy (dnes červená turistická značka). Výše položená západnější část bezprostředně pod vrcholem hory nazývána někdy Adamsberg či Brenntenhäuser. Dochován pouze dva domy v nejjižnější části osady (č.p. 42, dnes č.e. 1, a bývalá hájovna č.p. 48), vnímané dnes jako součást Modravy, z některých dalších v terénu patrné základy či zarostlé ruiny, mnoho jich však zmizelo beze stopy. Krajinářsky krásné partie s horskými loukami, výhledy, roztroušenou zelení, prameništi a zbytky starých mezí. Nová výstavba v návaznosti na bývalou hájovnu, nerespektující původní rozvolněný charakter osady, působí poněkud rušivě. Součást národního parku Šumava (část rašelinných luk a rašelinných březin na prameništi západně od červené turistické značky I. zóna).

Ves založená počátkem 90. let 18. stol. Pojmenována byla na počest majitele prášilského panství hraběte Filipa Kinských, který používal přídomek „z Vchynic a Tetova″. V letech 1907-1910 zde byla postavena škola. V roce 1921 měla ves 45 domů. Ves zanikla po 2. světové válce v souvislosti s odsunem původních obyvatel a zpřísněného pohraničního režimu.

severní část vsi Vchynice-Tetov s hostincem a školou (www.kohoutikriz.org)

 

louky v místech zaniklé vsi

  

sporé pozůstatky objektů zaniklé vsi

 

skupiny solitérních stromů (vesměs klenů) v bývalé vsi

 

průchod červené turistické značky přes zamokřené území v centru bývalé vsi

křížek z roku 1839 v centru bývalé vsi

 

křížky v severní části bývalé vsi, při cestě do Schätzova Lesa

 

křížek nedaleko domu č.e. 1 na jižním konci bývalé vsi

 

studánka a rybníček u domu č.e.1

jedna z novostaveba nad Modravou, v sousedství bývalé hájovny

Zajímavosti:

Ø        Kdy bylo původně jednolité katastrální území rozděleno na dvě části, přičemž jedna připadla k Srní a druhá k Modravě se mi nepodařilo zjistit; pravděpodobně až po zániku vsi někdy v 50. letech 20. stol..

Ø        V obou katastrálních územích jsou obydlené domy, pro které se někdy používá označení Vchynice-Tetov (osady Rokyta a Schätzův Les, dvůr Dolní Antýgl, levobřežní část Modravy), které však vždy tvořily samostatné osady, nebyly součástí vlastní vsi.

Ø        Často se lze setkat s tvrzením, že ve Vchynicích-Tetově byl natáčen film Divá Bára (1949). Nelze to vyloučit, neb se natáčelo v blízkém okolí (Modrava, Dolní Antýgl), avšak zda jsou některé záběry ve filmu skutečně přímo ze vsi se mi zatím nepodařilo potvrdit.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

-     Josef Albrecht a kol.: Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko (Brno, Praha 2003)

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=819

-     kronika obce Srní - http://gilg.webnode.cz/kronika-obce-srni/

-     Kohoutí kříž - http://www.kohoutikriz.org/data/w_schmiw.php

-     tagmannager - http://m.taggmanager.cz/cs/738   

Okolí: Schätzův Les / Vchynicko-tetovský kanál / Modrava / Roklanské údolí / Tříjezerní slať

Šumava / rejstříky

červen 2011