BRUSNÁ

k.ú. Bludov (Hanušovická vrchovina / Šumpersko)

Návrší (364 m n. m.) nad soutokem Desné a Moravy. Zatímco na západní a jihovýchodní straně spadá do niv těchto říček velmi strmými svahy, na severovýchodě přechází takřka volně (jen velmi mělkým sedlem) do mírně zvlněné náhorní plošiny východně od Bludova, oddělující Šumperksou kotlinu od Mohelnické brázdy. Zatímco svahy zalesněné (jihovýchodní svah součástí tzv. Bludovské stráně), ve vrcholových partiích pole a louky. Na vrcholu stojí rozhledna Brusinka; výhled zejména na oblast Hrubého Jeseníku a Hanušovické vrchoviny však u bez ní. Přes návrší vede naučná stezka Bludovská stráň.

Na starších mapách (ještě v pol. 20. stol.) též Brousná, Broussna Berg. Na vrcholu stávala dřevěná triangulační věž, zbořená roku 1955.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image078.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image080.jpg

Brusná od severu (z okraje rokle Gryngle) a od severovýchodu (z Příčné cesty)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image030.jpg

triangulační věž v polovině 20. stol. (z infotabule; foto Vladimír Soural)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image034.jpg

vrcholové luční partie s rozhlednou dnes

rozhledna

Nápadná stavba kombinující dřevo a pozinkovanou ocel (cca 12 m vysoká) s vyhlídkovou plošinou zhruba ve dvou třetinách své výšky a s navazujícím podkovovitým krytým posezením, které má údajně z leteckého pohledu připomínat ulitu hlemýždě. Z vyhlídkové plošiny krásný výhled Od severozápadu k východu se rozkládají pásy zalesněných kopců a hřebenů Hanušovické vrchoviny a Hrubého Jeseníku (včetně nejvyšší hory Praděd), směrem jižním a jihozápadním se rozprostírá nížina Mohelnické brázdy, za níž v dálce za dobré viditelnosti uzavírá obzor Zábřežská vrchovina s hradem Bouzov, na severozápadě se za velmi dobré viditelnosti objevují nejjižnější vrcholy Orlických hor (Buková hora). Přímo pod rozhlednou leží Bludov, na severovýchodě vykukuje město Šumperk.

Rozhledna, místními zvaná Brusinka, byla postavena z iniciativy bludovské místní organizace Českého svazu ochránců přírody roku 2015. Autorem projektu je Ing. arch. Jiří Valert. Rozhledna je volně přístupná, v prostoru pod rozhlednou občas (zejména víkendy během letní sezóny) otevřen malý kiosek s prodejem občerstvení a suvenýrů.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image032.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image004.jpg

rozhledna Brusinka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image010.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image008.jpg

vyhlídková plošina rozhledny

panorama od severozápadu po východ – vlevo v údolí Bludov, výrazný zalesněný masiv vpravo od něj je Háj, za ním vykukují Městské skály, uprostřed snímku se skrývá město Šumperk, za ním a dále doprava se táhne hřeben Hrubého Jeseníku ukončený trojvrcholem Kamenný vrch – Smrčník – Volyň, v přední linii úplně vpravo hřeben Malínský vrch - Dražník

detail výhled k severozápadu – vpravo údolí Moravy, ve střední části snímku hřeben Burdův vrch – Zlatník, vpravo v popředí Bludov, za ním na obzoru pravděpodobně masiv Jeřábu

detail výhledu k severu – zalesněný masiv Baba, Háj a Chochlík nad Bludovem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image026.jpg 

detail výhledu k severovýchodu, na hřeben Hrubého Jeseníku – úplně vlevo Černá stráň, sedlo Pod Vřesovkou (pod ním Bukový kopec, ještě více vpředu trochu vpravo návrší U kapličky), Červená hora, Červenohorské sedlo,uprostřed masiv Dlouhých strání (Mravenečník – Vřesník), v pozadí Praděd, vpravo mohutná Břidličná hora, před ní výrazný hřeben Petrovský vrch – Prostřední skála

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image006.jpg

detail výhledu na Šumperk s Červenohorským sedlem v pozadí

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Jeseníky\foto Bludov\foto 2 - Bludovská stráň_soubory\image014.jpg

panorama od jihovýchodu po západ - vlevo okrajové vrchy Hanušovické vrchoviny kolem Brníčka, vpravo Mohelnická brázda, v pozadí Zábřežská vrchovina; v popředí je dobře vidět klín Brusné směřující k soutoku Desné a Moravy

detail výhledu k jihovýchodu až jihu – vrchy Skalka, Skalička, Markovice, Trlina (?) a Dlouhá, na většině map jako bezejmenná kóta 393

Web:

-         obec Bludov - https://www.bludov.cz/Turisticke-tipy/Naucna-stezka-Bludovska-stran-s-vyhlidkou-Brusna.html

-         Treking - https://www.treking.cz/regiony/brusna-rozhledna.htm

-         vlakem na výlet - https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/bludov/lov-panoramat-na-brusne/16300

-         rozhlednovým rájem - http://www.rozhlednovymrajem.cz/brusna/

-         Český rozhlas - https://regiony.rozhlas.cz/vyhlidka-brusinka-u-bludova-ma-jen-pet-metru-presto-nabizi-krasny-rozhled-7435582

další místa v okolí (mapa) / Východní Sudety / rejstříky

 srpen 2021