PFAFFENDORF

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Königstein

Ves strmě klesající údolím Dorfbachu (Potatschke) ze severního úbočí Pfaffensteinu ke Königsteinu, na nějž stavebně navazuje. Centrum (stará škola, pomník padlým) na horním – jihovýchodním konci vsi. Řada dochovaných hrázděných stavení.

První zmínka o vsi (tehdy pod jménem Pfaffindorf) pochází z roku 1437. Obyvatelé vsi tehdy odváděli daně königsteinskému faráři (Pfaffe), který zde vykonával i některé soudní pravomoci a měl právo v okolí lovit; odtud odvozeno její jméno. Od roku 1994 součást města Königstein.

pohled na ves od severozápadu, z pevnosti Königstein; v pozadí Papststein, Gohrisch, Malý a Velký Zschirnstein a Pfaffenstein

pohled na ves od jihovýchodu; v pozadí Quirl a pevnost Königstein

 

horní část vsi; v pozadí prvního snímku Pfaffenstein

stará škola z roku 1845; jako škola sloužila budova do poloviny 20. stol. (do roku 1883 i pro děti z Gohrisch), poté do roku 1977 jako obecní úřad a dočasně i pošta

 

pomník padlým v 1. a 2. světové válce

 

kašna na horním konci vsi

 

č.p. 1 ve střední části vsi, na portále datované 1825

 

hrázděná architektura v dolní části vsi

hraniční kámen, oddělující Pfaffendorf od Königsteinu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ves ležela ve středověku na důležité komunikaci zvané Stará děčínská silnice (Alten Tetschener Strasse), spojující Pirnu a pohraniční pevnost Königstein s Děčínem a Prahou. Z Pfaffendorfu mířila na Kleingiesshübel a do Čech vstupovala tzv. Českou bránou.

Ø        Kdesi ve vsi v hrázi potoka vpravo od silnice ve směru na Königstein (snad naproti domu číslo 2) by se měl  nacházet kamenný „smírčí″ kříž, údajně na místě, kde byl pohřben jakýsi poustevník; nepodařilo se mi ho však najít.

Web:

http://www.koenigstein-sachsen.de/de/Koenigstein/Ortsteile/Pfaffendorf

http://www.koenigstein-sachsen.de/cz/Koenigstein/Mistni-casti/Pfaffendorf (česky)

http://www.suehnekreuz.de/sachsen/pfaffendorf.htm 

http://smircikrize.euweb.cz/Nemecko/Sachsen/S_Schweiz/Pfaffendorf.html (česky)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014