NEHVIZDY

k.ú. Nehvizdy (Středolabská tabule / Čelákovicko)

Městys při „staré císařské silnici“ z Prahy do Poděbrad (240 m n.m.). Od 17. do 19. stol. též Velké Nehvizdy (Gross Nehwizd). Centrem náměstí s kostelem. Jižně od kostela (ul. Na Příštipku) statek s bohatě zdobenou zděnou branou z 1. pol. 19. stol. Západně od kostela nevýrazná budova radnice, ještě západněji (původně na okraji vsi) bývalý vrchnostenský dvůr z 18. stol. Proti dvoru park s pomníkem „Dík občanů Nehvizd spojeneckým armádám“. Jižně od parku sokolovna. Na severozápadním okraji vsi hřbitov.

Nehvizdy prvně zmiňovány až roku 1352, kdy se připomíná zdejší fara, avšak vzhledem k románskému původu kostela ves prokazatelně mnohem starší. V té době byly samostatným feudálním statkem (předpokládá se, že drobné feudální sídlo mohlo souviset s kostelem). 1524 připojeny k Přerovu nad Labem a 1614 k panství Kounickému. Od 16. stol. uváděny jako městečko, nelze však vyloučit, že statut získali již mnohem dřív. 1641 vypleněny Švédy (ještě 1654 dvě třetiny domů pusté).

   

náměstí

Dnes nepravidelný, zhruba obdélný prostor s kostelem v západní části. Ve středověku bylo zřejmě mnohem větší, jeho severní stranu tvořila řada statků severně od kostela (ulice Podolí). Kdy došlo k výstavbě statků v ploše této staré návsi není známo (je dokonce možné, že v souvislosti s povýšením Nehvizd na městečko).

Na jižní straně náměstí patrová škola (č.p. 14 - proti kostelu) a zájezdní hostinec. Ve východní části náměstí před domem č.p. 33 figurální památník padlým v 1. sv. válce od J. V. Duška. Až do roku 1930 stávala v těchto místech socha sv. Jana Nepomuckého (dnes u kostela) - dle tradice ji před svůj dům postavil 1812 kamenický mistr Josef  Bambula, socha je však zjevně starší. Při přenosu sochy byl v jejích základech nalezen hrneček s mincemi z roku 1800, 1807 a 1812. Na západě uzavírá náměstí fara z roku 1787 a hostinec U Kraftů.

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel pětiboce uzavřeným žebrově klenutým presbytářem, s věží v západním průčelí a se samostatně stojící zděnou zvonicí (spojenou s kostelem předsíní) jižně od lodi. Renesanční zvonice slouží jako brána do kdysi ohrazeného areálu kostela (podklenuta křížovou hřebínkovou klenbou). Na zvonici dva zvony z roku 1929 (sv. Václav. Panna Marie), které nahradily starší zvony zrekvírované za 1. sv. války. Ve vnějším zdivu kostela zasazeno několik nádherných figurálních a znakových náhrobních kamenů. U kostela socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. stol., několikrát opravovaná (dříve stála ve východní části náměstí - v místech, kde dnes pomník padlým)

Nejstarší část kostela (loď) románská. Přestavěn raně goticky na konci 13. stol. (věž). V 16. stol. přistavěna zvonice a zvýšena západní věž. Úpravy barokní (mimo jiné patro zvonice)a v 19. stol. (severní sakristie). Hřbitov kolem kostela zrušen 1873.

   

pamětní kámen před radnicí

Před budovou obecního úřadu pamětní kámen s dvěma deskami - jedna připomíná nehvizdské oběti 2. sv. války a druhá seskok parašutistů Kubiše a Gabčíka 29. 12. 1941 nedaleko obce (viz Nehvizdské lomy).

  

Zajímavosti:

Ø        V okolí bývalo řada pískovcových lomů, dnes již vesměs zaniklých (u hřbitova - v místech dnešního fotbalového hřiště, jižně tzv. Nehvizdské lomy...) - v Nehvizdech bývalo sídlo kamenického cechu a dle některých zpráv dokonce i kamenické školy. Místní typ pískovce se nazývá „nehvizdský“.

Ø        Ve znaku stříbrná hradba s otevřenou bránou a dvěma stříbrnými věžemi se zlatými šesticípými hvězdami nad svými vrcholy na červeném poli. Znak udělen městečku Rudolfem II. 22. června 1599.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

-     Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-     Jiří Čarek: Městské znaky v Českých zemích (Praha 1985)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     Wikipedie

-     hrady.cz

-     válečné památky

-     turistik.cz

Okolí: Vyšehořovice / Nehvizdské lomy / Horoušany / Horoušánky / Nové Jirny / Jirny

Střední Polabí / rejstříky

duben 2008