ŠIROKÝ VRCH (Karlshöhe)

k.ú. Kyjov u Krásné Lípy (Lužické hory / Rumbursko)

Rozložitý zalesněný znělcový vrch (586 m n. m.) v nejsevernějším hřebenu Lužických hor, mezi Rybništěm a Krásnou Lípou; na severu oddělen sedlem Pěticestí od Vápenného vrchu. Vrchol plochý, nevýrazný. Západní a severozápadní svah velmi strmý, suťový; na jeho horní hraně upravená skalní vyhlídka zvaná Karlova výšina. Ostatní svahy mírnější. V prostoru kopce několik izolovaných skalních útvarů, např. Kočičí skála, Dračí skála či Čertova skála. Na východním úpatí, při Farské cestě z Krásné Lípy do Chřibské, Farská kaplička, nedaleko Farský pramen. Další studánka, zvaná Blaženka, na jižním úpatí.

suťový kužel při vrcholu; na mapách je v těchto místech značena Dračí skála, ale s popisem Dračí skály tento útvar poněkud nekoresponduje

    

Kočičí skála na severovýchodním úbočí

dočasný výhled z paseky na východním okraji vrcholové plošiny na Lužické hory - Weberberg, Luž, Pěnkavčí vrch, Jedlová

skála v sousedství Karlovy výšiny, na mapy.cz omylem označovaná jako jeskyně

Kamenná cesta na západním úbočí vrchu

Karlova výšina

Vyhlídkoví skála se zábradlím na západním okraji vrcholové plošiny byla upravena v roce 1885 německým horským spolkem. Ve druhé polovině 20. stol. zpustla, obnovena byla roku 1997 Klubem českých turistů Krásná Lípa, který ji i nadále udržuje. Výhled k západu, na oblast Českosaského Švýcarska s dominantami Růžovského vrchu, Děčínského sněžníku, Zschirnsteinu a Tanečnice.

Pod vyhlídkou obtížně přístupná suťová jeskyně.

 

vyhlídka Karlova výšina

výhled z Karlovy výšiny – levá část opsána dále na detailních snímcích, vpravo na obzoru Unger (s vysílačem) a Tanečnice, úplně vpravo v popředí Vápenný vrch, za nímž vykukují Plešný, Hrazený a Vlčí hora

výhled k jihozápadu, na Růžovský vrch; v popředí Spravedlnost a Suchý vrch

výhled k jihozápadu, na Děčínský sněžník

výhled k západu, na Velký a Malý Zschirnstein, v popředí Jedlina

výhled k severozápadu, na Velký a Malý Winterberg a do údolí Křinice; v popředí Doubice

detail výhledu do údolí Křinice; vlevo patrné skalní věže Affensteinu

schéma výhledu z Karlovy výšiny, umístěné na vyhlídce ve skříňce (ke stažení v lepším rozlišení)

  

jeskyně pod Karlovou výšinou

vstup do jeskyně

 

pod Karlovou výšinou

 

historické kamenné schodiště od Karlovou výšinou, vybudované německým horským spolkem v souvislosti se zpřístupněním vyhlídky, časem zanesené hrabankou a objevené při obnově turistické trasy počátkem 21. stol.

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na mapách z 2. pol. 19. stol. se jako pojmenování kopce objevuje jméno Steingeschütte (? – šatně čitelné). Na ozdějších mapách přejímá kopec jméno vyhlídky. Ještě na mapách z 50. let 20. stol. je vedle jména Široký vrch uváděno i Karlův kopec či Karlův vrch (někdy i obě jména souběžně).

Literatura:

-      Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy (Liberec)

Web:

-      Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmsirvc

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wikiŠiroký_vrch_(Lužické_hory)   

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 srpen 2018