ROKLANSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Javoří Pila a Filipova Huť - dříve Prášily, Vchynice-Tetov II (Šumava / Kašperskohorsko)

Ploché údolí Roklanského potoka (dříve Mlýnský potok, Müller Bach) v náhorní plošině šumavských Plání (s výjimkou nejspodnější části nad 1000 m n. m.) volně přecházející do přilehlých vrcholů. Začíná bezprostředně pod hraničním hřebenem, v kotlině mezi Blatným vrchem a Medvědí horou. Prvních zhruba 4,5 km, až po soutok s Rokytou, směřuje potok více méně k severu, poté uhýbá kilometr k východu, od soutoku se Studeným potokem až po soutok s Javořím potokem drží 2,5 km opět severní směr a poté znovu mění prudce směr k východu, kde po 4 km na okraji Modravy končí. Komplex vrchovištních rašelinišť, rašelinných a podmáčených smrčin (Vrchová slať, Novohuťské močály, Roklanská slať, Zadní a Přední Mlynářská slať, Šárecká slať a Rybárenská slať), pramenných mokřadů a klimaxových smrčin jsou součástí tzv. Modravských slatí, jedné z nejcennějších částí národního parku Šumava.

Na horním toku jižně od Medvědí hory, u bývalé Roklanské nádrže, stojí Roklanská bouda, zbudovaná roku 1936 Klubem československých turistů (v jejím sousedství bývala dnes již zaniklá Roklanská hájovna), v dolní části údolí pak samoty Rybárna a Palečkovna (těsně před Modravou v levém svahu). Území je pro veřejnost uzavřeno, mimo jiné z důvodu ochrany jediné životaschopné populace tetřeva hlušce ve střední Evropě; přístupný pouze severní okraj od Modravy po soutok s Javořím potokem. Na konci údolí před Modravou jedno z nouzových nocovišť národního parku.

 

údolí Roklanského potoka nad Rybárnou (únor 2013)

 

údolí u Rybárny (červen 2011, únor 2013)

 

pomníček  italského lyžaře Daniele Pontiho, který nedaleko Rybárny zemřel během šumavského skimaratónu 24. února 2008 (červen 2011)

  

Roklanský potok nad Modravou (červen 2011)

  

údolí mezi Rybárnou a Modravou (červen 2011)

Roklanské údolí nad Modravou v zimě (únor 2013)

mokřiny nad Modravou, v pozadí samota Palečkovna (červen 2011)

nouzové nocoviště národního parku na konci údolí nad Modravou (červen 2011)

Rybárna

Samota v údolí Roklanského potoka (1002 m n. m.), nad jeho levým břehem západně od Modravy pod Adamovou horou, která dala jméno Rybárenské slati (Fischer Filz, Fischerhüten Filz; původně se však jméno vztahovalo pouze na západní část dnešní Rybárenské slati, východní část se nazývala Hakl Filz).

Původně se označení Rybárna vztahovalo na dvě budovy (jednu na pravém, druhou na levém břehu Roklanského potoka) cca kilometr proti proudu od dnešní budovy téhož jména. Dle označení Fischerhütten lze usuzovat, že zde bývala sklářská huť. Obě budovy na přelomu 19. a 20. stol. zanikly a jméno se poté přeneslo na panskou hájovnu č.p  52, původně zvanou Sägfeiler, která stála severozápadně od dnešní stavby, vpravo od začátku prudce stoupající cesty k Tříjezerní slati a zanikla někdy po 2. světové válce. Dnešní budova známá pod jménem Rybárna vznikla pravděpodobně kolem poloviny 20. stol. Jméno není odvozeno od rybaření, ale od příjmení Fischer.

současná Rybárna - č.p. 109 a č.e. 7 (červen 2011)

celková situace Rybárny: 1 –samoty Fischerhüten v 19. stol; 2 – zaniklá panská hájovna; 3 – dnešní rybárna; černé tečky – průběh železné opony

železná opona

Tzv. ženijně technický zátaras, známější pod označením „železná opona″, vedl v 50. letech více méně souběžně se státní hranicí močály v horní části Roklanského údolí. K jeho ostraze zde vznikly dvě malé pohraniční roty - na soutoku Roklanského potoka a Rokytky rota Soutok čili Weitfelova slať a u bývalé Roklanské boudy rota Roklan. Obě roty zanikly zřejmě někdy počátkem 60. let (dnes patrné pouze základy), kdy byla vybudována nová „železná opona″ posunuté více do vnitrozemí. Tato vedla po severním okraji údolí – od Tříjezerní slati sestupovala k Rybárně a pokračovala podél silničky po levém břehu Roklanského potoka téměř až k Modravě, kde přecházela na pravý břeh a obcházela ves; trasa této signálky dosud dobře patrná, v zimě využívaná běžkařskou magistrálou.

průsek „železné opony″ sestupující od Tříjezerní slati k Rybárně (červen 2011)

v zimě vede v trase bývalé železné opony lyžařská magistrála (únor 2013)

Zajímavosti:

Ø        Na Roklanském potoku (nedaleko Roklanské hájovny) i na jeho přítocích byly vybudované tzv. klauzy - nádrže na vodu sloužící k plavení dřeva a napájení Vchynicko-Tetovského kanálu.

Ø        Mlýnský (Roklanský) potok se dříve rozlišoval na Malý Mlýnský potok (Klein Müller Bach) po soutok s Javořím potokem a Velký Mlýnský potok (Gross Müller Bach) od soutoku k Modravě.

Ø        Roklanská hájovna bývala nejvýše položeným celoročně obývaným stavením v republice.

Ø        V 50. - 60. letech 20. stol. měla být značná část údolí zatopena přehradou na Vydře pod Modravou; ke stavbě naštěstí nedošlo.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

-     Josef Albrecht a kol.: Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko (Brno, Praha 2003)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Roklanský_potok

-     zaniklé obce; Rybárna - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3275

-     zaniklé obce; Roklanská hájovna - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3647

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlynářská_slať

-     Šumava Pro - http://www.sumavapro.cz/kde-se-ma-kacet-rybarenska-a-mlynarske-slate/

-     tisícovky, Rybárenská slať - http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/predni-mlynarska-slat-hlv243/rybarenska-slat-vv243a/

-     tisícovky, Přední Mlynářská slať - http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/predni-mlynarska-slat-hlv243/

-     Vojensko, rota Soutok – http://www.vojensko.cz/weitfelerske-slate-soutok

-     Vojensko, rota Roklan - http://www.vojensko.cz/roklan

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/2151

-     Roklanská hájenka - http://www.roklanskahajenka.wbs.cz/

-     stará Šumava - http://www.stara-sumava.cz/modravsko/roklanskachata/roklanskachatagal.htm  

Okolí: Tříjezerní slať / Vchynice-Tetov / Modrava / Javoří Pila

Šumava / rejstříky

únor 2013