REJSTŘÍK KŘÍŽOVÝCH CEST

V tomto rejstříku jsou pouze křížové cesty, umístěné ve volné krajině – tedy nikoliv například křížové cesty kostelní.

BRNĚNSKO

Svatý Jakub u Ivančic

MÁCHŮV KRAJ

Stohánek

NEJSEVERNĚJŠÍ ČECHY

Křížová hora u Království

Vilémov

PODBLANICKO

Jesenická kalvárie

PODBRDSKO

Skalka

ŠUMAVA

Martínkovský vrch (Maria Rast)

VALAŠSKO

Hostýn

 

Malenisko

 

přehled regionálních a věcných rejstříků