REJSTŘÍK HRADIŠŤ

Hradištěm tu rozumím (ve smyslu dnes běžně užívaném) opevněné objekty pravěkého či ranně středověkého původu. Jsou sem řazeny pouze takové objekty, u kterých je opevnění alespoň částečně dochované.

MÁCHŮV KRAJ

Hrádek (u Bosyně)

Chlum (u Nepřevázky)

image004

Na hrádku (u Nepřevázky)

image006

PODBLANICKO

Velký Blaník

image008

PODBRDSKO

Hradec

image015

Pišťák

image004

Plešivec

image002

POSÁZAVÍ

Hradiště (u Lštění)

image038

PRAHA

Hradiště u Vinoře

image012

Kozinec

image002

V Obůrkách

image020

Zámka

RAKOVNICKO

Dřevíč

image032

Rovina

image014

STŘEDNÍ POLABÍ

Přistoupim

image004

ŠUMAVA

Obří hrad

image290

Sedlo

image132

 

přehled regionálních a věcných rejstříků