REJSTŘÍK NOVODOBÝCH OPEVNĚNÍ

V téhle kapitole naleznete především takzvané „bunkry” – betonové pevnosti z období první republiky. Přiřadil jsem k tomu však i mladší vojenské objekty včetně různých protileteckých krytů a krytů civilní obrany a různých objektů, které jsou či byly součástí vojenských prostorů. Trochu specifické jsou pozůstatky tzv. Železné opony, ale myslím si, že sem také patří.

BRNĚNSKO

Oslavany

JIŽNÍ ČECHY

Židova strouha (V židovce)

  

MÁCHŮV KRAJ

Hradčanské letiště

Hradčanské rybníky

Na hrádku

NEJSEVERNĚJŠÍ ČECHY

Suchý vrch

  

PLZEŇSKO

Umíř

PODBRDSKO

Dlouhý vrch

  

Houpák

   

Srbsko

Stará Baština

 

PODŘIPSKO

Hostibejk

PRAHA

Na Karlíně

STŘEDNÍ POLABÍ

Kuchyňka

Na plachtě

Nová Ves I

ŠUMAVA

Amálino údolí

 

přehled regionálních a věcných rejstříků